Pierwsze wybory samorządowe sołectwa Zielona Góra w strukturach gminy Andrespol

7 kwietnia 2024 mieszkańcy Zielonej Góry po praz pierwszy zagłosują w wyborach samorządowych jako członkowie gminy Andrespol. Poprzednie wybory były dla nas trudne – wybieraliśmy władze w gminie Koluszki, w strukturach której w zasadzie przestawaliśmy funkcjonować w ciągu kilku miesięcy po głosowaniu. Wybory odbywały się bowiem po ukazaniu dla nas szczęśliwej decyzji o włączeniu sołectwa Zielona Góra do gminy Andrespol.

Kluczową rolę w sukcesie, jakim było skuteczne przeprowadzenie całej procedury zmiany przynależności gminnej odegrał Wójt Gminy Andrespol Dariusz Kubus oraz członkowie dotychczasowej Rady Gminy. Ta niezwykle odważna decyzja ze strony gminy Andrespol wiązała się z koniecznością uwzględnienia w planach finansowych gminy wielu inwestycji wynikających z zaniedbań, jakich dopuściła się gmina Koluszki w stosunku do sołectwa Zielona Góra. Przez ostatnie cztery lata dał się zauważyć ogromny postęp w infrastrukturze naszej wsi pomimo ograniczeń w finansowaniu gmin ze strony rządowej. Musimy też pamiętać, że inne sołectwa gminy Andrespol od dawna czekają w kolejce do niektórych inwestycji (np. kanalizacja w Stróży). Zatem przychylność dotychczasowych władz gminy była i będzie dla nas kluczowa. W naszym sołectwie udało się:

  • całkowicie przebudować ul. Główną,
  • uruchomić czasowo komunikację dla mieszkańców,
  • wykonać całościowo projekt kanalizacji,
  • wykonać pierwszy etap kanalizacji na ul. Okrężnej na odcinku od ul. Głównej do Hulanki,
  • przystąpić do całkowitej przebudowy ul Okrężnej na odcinku od ul. Głównej do Hulanki wraz z systemem odwonienia,
  • przystąpić do opracowania studium zagospodarowania dla Zielonej Góry (chociaż zmiana ustawy sprawia, iż prace będą musiały być podjęte na nowo).

W planach kolejne odcinki kanalizacji, a w konsekwencji utwardzanie kolejnych ulic w sołectwie.

Jako Sołtys rekomenduję, aby w wyborach na Wójta i Radę Gminy Andrespol wspierać kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Kubusa. Dariusz Kubus – kandydat na wójta oraz Jacek Stefaniak – kandydat do Rady Gminy Andrespol. Osoby te przyczyniły się do możliwości uruchomienia pozytywnych przemian w naszym sołectwie mimo zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń.

Dodatkowo do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego kandyduje nasza mieszkanka, członek Rady Sołeckiej która w istotny sposób swoimi działaniami wpierała inicjatywę mieszkańców w procesie zmiany przynależności gminnej Pani Magdalena Wiśniewska.

1 thoughts on “Pierwsze wybory samorządowe sołectwa Zielona Góra w strukturach gminy Andrespol

Comments are closed.