Dokładne dane dotyczące zabiegów przewidzanych w lesie Gałkowskim w 2024

W tym tygodniu doszło do kolejnego spotkania w Nadleśnictwie, w którym uczestniczyła członkini Rady Sołeckiej Magdalena Wiśniewska oraz ze strony Nadleśnictwa St. Specjalista ds. Urządzania Lasu Krzysztof Olejniczak.

Według uzyskanych informacji, w roku 2024 przewidziane są rębnie całkowite dla adresów leśnych:

1. 253 a (zabieg na powierzchni 4 ha) , 

2. 275 g (zabieg na obszarze 3,10 ha) oraz

3. 277 j (zabieg na obszarze 1,97 ha).]

Rębnia całkowita oznacza wycięcie 95% obszaru objętego zabiegiem.

Na czerwono zaznaczone są całe adresy leśne, a zabiegi rębni zupełnej prowadzone będą jedynie na wskazanych wyżej powierzchniach.

Ponadto, na 2024 rok w naszym lesie zaplanowane są jeszcze następujące zabiegi:

1. Dla adresu 253-c rębnia IVD – usunięta stara sosna 131 lat, pojedyncze chore inne drzewa

2. Dla adresu 274-b planowana jest rębnia IIIA – usunięta stara sosna, pojedyncze inne drzewa na „gniazdach” o łącznej powierzchni 1,3 ha. Tam zostanie posadzony młody las

3. 266-a – jak wyżej, pow. 1,74 ha nowego lasu.

4. 278-a – jak wyżej, pow. 1,32 ha nowego lasu.

Zaznaczone na niebiesko są całe adresy leśne, a jedynie fragmenty o wskazanych wyżej powierzchniach objęte będą zabiegami.

Adresy leśne można sprawdzać na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

MW