Relacja ze spotkania reprezentantów Zielonej Góry z Leśnikami z Nadleśnictwa Brzezin

W piątek 19 stycznia br. odbyło się spotkanie reprezentantów Zielonej Góry z Leśnikami z Nadleśnictwa Brzeziny. Zieloną Górę reprezentował na spotkaniu Sołtys oraz członkini rady sołeckiej i jedna mieszkanka wsi. Ze strony Nadleśnictwa w spotkaniu uczestniczyło 5 leśników, w tym Nadleśniczy Jarosław Kałuża, Zastępca Nadleśniczego Wojciech Smyka, Krzysztof Olejniczak – St. Specjalista ds. Urządzania Lasu oraz Leśniczy Leśnictwa Gałków – Tomasz Wielgosiński.

Spotkanie miało na celu ustalenie planowanego przez Nadleśnicwo zakresu pozyskiwania drewna na terenie lasu Gałkowskiego w odniesieniu do planów wynikających z mapy wyrębu na stronie lasyiobywatele.pl

Spotkanie miało merytoryczny charakter i wysłuchaliśmy argumentacji nadleśnictwa.

 1. Zostały nam przedstawione informacje wskazujące na manipulacyjny obraz mapy ze strony lasyiobywatele.pl:
  1. Nie każdy wyróżniony na czerwono obszar oznacza wycinkę całkowitą. Na mapie każda ingerencja w las jest jednakowo oznaczona, chociaż zakres planowanych wycinek jest różnorodny – od całkowitej wycinki do kosmetycznej wycinki kilku drzew na wielohektarowych działkach.
  1. Tło na mapie jest wykonane wczesną wiosną, kiedy lasy liściaste wyglądają jak teren bezleśny.
 2. Z wiedzy leśniczej, drzewa mają swój cykl życia i po upływie tego okresu zamierają tracąc właściwości do pozyskania drewna oraz przestają pełnić funkcję pochłaniaczy CO2.
 3. Średni wiek lasu w naszym leśnictwie to 86 lat przy średniej krajowej 64. Po wykonaniu planowych wycinek i ponownych nasadzeń w najbliższym dziesięcioleciu średni wiek lasu spadnie do 82 lat.
 4. Przeciętna zasobność lasu naszego leśnictwa wynosi 317, a średnia dla Polski 275. W najbliższym dziesięcioleci planuje się obniżenie zasobności w naszym leśnictwie do poziomu 286.
 5. Wycinki i nowe nasadzenia mają na celu poprawę bioróżnorodności, usuwanie chorych i pokrzywionych osobników oraz doświetlenie drzew niższego piętra.
 6. W naszym lesie dominują słabe i mało żyzne gleby. Jednak, z zapewnień leśników wynika, że jak tylko warunki glebowe na to pozwalają, sadzone są także inne gatunki niż sosna i brzoza. Podlega to każdorazowo ocenie specjalistycznej firmy badającej możliwości gleby.
 7. Zostaliśmy zapewnieni o uwadze przywiązywanej do miejsc historycznych.
 8. Leśnicy zaprezentowali się jako miłośnicy przyrody, którzy gospodarują lasem nie w cyklu rocznym jak to ma miejsce najczęściej w rolnictwie, ale w cyklach wielopokoleniowych.
 9. Planowane na najbliższe 10 lat wycinki są na podobnym poziomie jak w poprzednich 10-letnich planach, przy uwzględnieniu zmian obszarowych leśnictwa.

Podsumowując, w ocenie leśników, prace prowadzone przez Nadleśnictwo Brzeziny prowadzone są w skali mniejszej niż stanowią wytyczne wynikające z norm i zaleceń dendrologów. Zdaniem Nadleśnictwa, wszystkie zaplanowane wycinki są niezbędne dla zdrowej gospodarki leśnej. Zostaliśmy zapewnieni, że planowane wycinki nie będą miały wpływu na ocenę krajobrazową lasu Gałkowskiego.

Jeżeli chodzi o twarde dane, z których będzie wynikać jaka jest skala planowanych wycinek i ich porównanie za poprzednie 10-letnie okresy to mamy takie dane uzyskać.

Podsumowując, po spotkaniu czujemy się w pewnym stopniu uspokojeni. Jak wskazują pracownicy Nadleśnictwa, mapę należy traktować jako narzędzie mające działać w celu alarmowania społeczeństwa, lecz w stopniu nie oddającym prawdziwych planów działań leśnych. Z drugiej strony, brak szczegółowych danych i jednak wciąż potencjalnie duża ingerencja w nasz las nie pozwala na pozostawienia tej sprawy bez kontroli. Wymagane jest w tym celu zaangażowanie instytucji i stowarzyszeń, które udzielą nam wsparcia w lepszym rozumieniu sytuacji. Stoimy na stanowisku, iż potrzebny jest także głos przyrodników, który odnosiłby się merytorycznie do argumentów leśników. Nie zamierzmy pozostawić sprawy bez pewności, iż planowane wycinki nie są namiarowe i nie powodują negatywnych skutków przyrodniczych i krajobrazowych.

PR i MW