Lasy i obywatele. Zanim wytną Twój las..

Sprawdź na ogólnopolskiej mapie wycinek jak chcą urządzić Twój las. Zanim zostanie wycięty.

Mapa obrazuje wszystkie pododdziały leśne z Banku Danych o Lasach, w których zaplanowano rębnie w bieżących Planach Urządzenia Lasu. Mapa nie pokazuje planowanych trzebieży.

Link do mapy: Zanim Wytną Twój Las (lasyiobywatele.pl)

Fragment mapy dla Zielonej Góry – obrazujący skalę planowanych wycinek

Na stronie Zanim Wytną Twój Las (lasyiobywatele.pl) można sprawdzić dokładne dane jak dla przykładowego pododdziału oznaczonego znaczkiem 2024 tuż nad nazwą Zielona Góra.

Pododdział 06-02-1-04-277-j

Nadleśnictwo Brzeziny

Powierzchnia 1.97ha


Obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2023-2032.

Zaplanowano tu wycinkę prawie wszystkich drzew na całej powierzchni w ramach rębni zupełnej IB.

2024

Na rok 2024 zaplanowano tu zabieg rębni IB.

Cały pododdział 277-j ma status lasu ochronnego, który wg obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. Zgodnie z przyjmowaną przez Lasy Państwowe doktryną wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej, funkcja gospodarcza nie powinna być wiodącą funkcją dla tego lasu.