Obwieszczenie o możliwości dodatkowych zgłoszeń

Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu z dnia 5 marca 2024 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Andrespolu wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:


Okręg wyborczy nr 2, obejmujący: Andrespol ul.: Wiktora Czajewskiego, Stefana Czarnieckiego, Aleksandra Fredry, gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Kościelna, Łanowa, Młynarska, Bolesława Prusa, Rokicińska nieparzyste od 131 do 145B, 146A, od 147 do 156C, Różana, Rzeźna, Leonida Teligi, Wysoka nieparzyste od 21 do 25, parzyste od 22 do 26
W okręgu wyborczym nr 2 w terminie do dnia 4 marca 2024 r. zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
Okręg wyborczy nr 6, obejmujący: Bedoń Przykościelny ul.: Cicha, Główna, Górna, Grabowa, Magdalenki nieparzyste od 13 do 17, Magdalenki 20, Mostowa, Wąska, Wiśniowa
W okręgu wyborczym nr 6 w terminie do dnia 4 marca 2024 r. zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.


Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Andrespolu przyjmuje w swojej siedzibie:
w Urzędzie Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol
do dnia 11 marca 2024 r.
Dyżury:
W dniu 08.03.2024 r. (piątek) w godz. 13:00 – 15:00
W dniu 11.03.2024 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 – 15:00

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Andrespolu
/-/ Konrad Małecki