Podpisana umowa na budowę pierwszego etapu kanalizacji ul Okrężnej w Zielonej Górze

W poniedziałek 3 lipca 2023 roku została podpisana umowa na realizację Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrężnej w Zielonej Górze. W najbliższych dniach zostanie przez wykonawcę przedstawiony Gminie harmonogram prac. Z niego będzie wynikać jak wykonawca zaplankiedy budowa się rozpocznie i w jakim terminie się zakończy. Z umowy wynika że prace mają się zakończyć do 190 dni od podpisania umowy.