Wyłączenie prądu w części Zielonej Góry

Zgodnie z komunikatem PGE Dystrybucja w dniu 16 maja 2023 w godzinach 8:00 – 15:00 nastąpi planowe wyłączenie zasilania w Zielonej Górze i będzie dotyczyło ulic:

  • ul. Okrężna
  • ul. Agrestowa
  • ul. Wiśniowa
  • ul. Poziomkowa
  • ul. Wesoła
  • ul. Malinowa
  • ul. Truskawkowa
  • ul. Porzeczkowa
  • ul. Kajakowa

Przerwa w zasilaniu nie będzie dotyczyła ujęcia wody.