Wystawienie uproszczonego plan urządzenia lasu w Zielonej Górze

28 lipca 2023 na 60 dni został upubliczniony na terenie Gminy Andrespol plan uproszczonego urządzenia lasu dla obrębu Zielona Góra, gmina Andrespol. Informacja jest istotna dla wszystkich mieszkańców będących właścicielami lasów gdyż uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Link do pełnej treści zawiadomienia