Poważne kary finansowe grożą hodowcom drobiu za wypuszczanie kur i innego ptactwa na świeże powietrze. W czasie walki z ptasią grypą nikt nie powinien wypuszczać ptaków, nawet rolnicy, którzy hodują je na własne potrzeby.

Wysokość kary pieniężnej uzależniona jest od rodzaju naruszenia i może wahać się od 0,2 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający czyli od 779,95 do 7 799,56 zł.

Są prowadzone intensywne kontrole przestrzegania rozporządzenia i bezwzględnie nakładane kary nawet za dwie kury, kaczki itp.

Przypominam ptactwo musi być zamknięte w pomieszczeniu bez możliwości kontaktu z dzikim ptactwem. Karma musi być również zamknięta w pomieszczeniu a woda do pojenia ma pochodzić z ujęć wody pitnej.

Niestosowanie się do tych zasad może spowodować powstanie ogniska choroby i konieczności likwidacji wszelkiego ptactwa hodowlanego na dużym obszarze wraz ze stosowaniem mat dezynfekcyjnych.

Proszę więc wszystkich o bezwzględne stosowanie się do zasad i ograniczeń oraz informowanie sąsiadów z oczekiwaniem zastosowania się do wymagań.

Paweł Rózga