Decyzje podatkowe 2017 – podatek od nieruchomości

Do dnia 20 lutego będę roznosił  „Decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2017” czyli podatek od nieruchomości.

Wpłaty proszę dokonywać przelewem na konto Gminy. Ewentualne wpłaty gotówkowe do Sołtysa będą przyjmowane do 15 marca 2017. 

Po decyzję można się również zgłaszać osobiście.

Zielona Góra ul. Główna 64

Sołtys Paweł Rózga