Zmana w składzie Rady Sołeckiej

W dniu 27 stycznia 2017 z udziału w Radzie Soleckiej zrezygnowała p. Sylwia Blomberg.

W związku z tym występuję konieczność zwołania w najbliższym czasie konieczność zwołania zebrania wiejskiego celem uzupełnienia składu Rady Sołeckiej.

Zgodnie ze statusem liczebność Rady Soleckiej to min 3 osoby max 7. Zebranie wiejskie celem uzupełnia składu Rady Soleckiej zostanie zwołane w terminie do 27 marca  2017r.