Zebranie mieszkańców sołectwa Zielona Góra 10 marca 2017

 

Sołtys i Rada Sołecka

Zielonej Góry zaprasza

na zebranie wiejskie

10 marca 2017 o godzinie 18:00 w świetlicy przy OSP Justynów ul. Główna 74.

!!!UWAGA!!! nowe miejsce zebrania OSP JUSTYNÓW, Justynów ul. Główna 74. !!!UWAGA!!!

Dzięki uprzejmości OSP Justynów

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania

4. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

5. Bieżąca informacja o pracach nad zmianą przynależności gminnej

6. Ustalenie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2017

7. Sprawozdanie z podjętych działań

8. Sprawy bieżące wsi

9. Wolne wnioski i informacje

10. Zamknięcie zebrania.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Sołtys wsi Zielona Góra

Paweł Rózga

W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie po upływie 15 minut od stwierdzenia braku kworum i będzie ważne bez względu na ilość mieszkańców na nim obecnych.