Zmiana firmy odbierającej odpady

Ważna informacja!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 września 2022r.
nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne w Gminie Andrespol.

Przetarg wygrała firma JUKO Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Z ważnych informacji:
– wymiana puszek nie będzie konieczna – dlatego pojemniki na odpady zostają te same.
– cena za odbiór śmieci według nowej umowy – nie ulegnie zmianie.
– harmonogramy odbioru odpadów poniżej.