Dodatek węglowy

Dodatek węglowy- informacja dla mieszkańców Gminy Andrespol

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek przysługuje  osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i jest przyznawany jednorazowo.  

Wnioski o wypłatę dodatku mogą być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, wg wzoru określonego przez Ministra właściwego do spraw energii  
Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrespolu ul Rokicińska 125 pok. nr 10.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.