Historyczne Mapy Zielonej Góry

Dzięki pasjonatowi poszukującemu korzeni swojej rodziny, która w 1913 roku sprzedała ziemię w Zielonej Górze i wyemigrowała na teren obecnej Białorusi otrzymałem otrzymałem historyczne mapy przedstawiające teren naszego sołectwa.

Pierwsza mapa rosyjska – carska, z zaznaczonymi cmentarzami luterańskimi w Zielonej Górze (wówczas Góra Zielona), Borowej i Justynowie. Lokalizacja cmentarza pokrywa się z pozostałościami miejsca pochówku w lesie obok pomnika Benedykta XVI. Lokalizację potwierdza ukształtowanie terenu – najwyższy punkt na drodze w stronę Borowej.

Z ustnych przekazów jakie miałem na temat tego miejsca wynikało, że są tam pochowani żołnierze z I wojny światowej. Pewnie jest to prawda. Jednak cmentarz ma wcześniejsze pochodzenie. Fakt że jest to cmentarz Luterański wskazuje że na terenie dzisiejszej Zielonej Góry zamieszkiwała ludność głownie wyznania Luterańskiego. Nie oznacza to że na terenie Zielonej Góry mieszkali wyłącznie osadnicy niemieccy. Losy łódzkich protestantów przeczą powszechnie obowiązującej tezie, że Polak to katolik, a Niemiec to protestant. Już w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku struktura narodowa mieszkańców Łodzi absolutnie nie pokrywała się z przynależnością wyznaniową. W tym wyjątkowym mieście więcej było katolików niż Polaków, jak również mniej Niemców niż protestantów.

Mapa rosyjska – carska. Kopia wykonana przez Prusaków w 1915r. Pochodzi więc z przed I wojny światowej

Na terenie Zielonej Góry widać w tym okresie kilkanaście zabudowań . Przebieg obecnych dróg pokrywa się prawie całkowicie z widocznymi na mapie. Różnica jest dostrzegalna na odcinku od „Drogi napoleońskiej” do borowej. Droga napoleońska to nieutwardzony droga przy której zakończył się remont ul. Głównej od strony Borowej.

Druga mapa to polska mapa z lat 30 XIX wieku.

Mapa wsi Zielona Góra wykonana w 1937 roku

Widać wyraźnie wzrost ilości zabudowy na terenie wsi Zielona Góra.

Mam nadzieję że powyższy artykuł zainspiruje nas mieszkańców do dalszych poszukiwań historii wsi Zielona Góra. Zachęcam przede wszystkim mieszkańców, którzy wywodzą się z tych terenów o sprawdzenie rodzinnych albumów i podzielenie się zdjęciami ukazującymi historię „naszego” miejsca na ziemi. Niezwykle cenne będą również informacje w formie rodzinnych wspomnień, które wniosą trochę wiedzy i życia.