FUNDACJA „POMOC OPIEKUNOM”

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa a także urazy i niepełnosprawności będące skutkami chorób czy wypadków, powoduje, że ciągle przybywa osób, które zmuszone zostały do zmiany swojego życia, aby móc opiekować się mężem, żoną, rodzicem lub inną bliską osobą, która nie jest w stanie radzić sobie samodzielnie.
W Polsce cały czas mamy jednak niestety do czynienia z sytuacją dzielenia opiekunów osób niepełnosprawnych na dwie nierówno traktowane grupy. Opiekunowie dzieci, których niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia otrzymują kwotę świadczenia w wysokości 1971 zł na miesiąc, natomiast opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych za tę samą a nawet cięższą „ pracę”, otrzymują tylko 620 zł miesięcznie.
Z takim stanem rzeczy nie zgodził się Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. i w swoim orzeczeniu nakazał wyrównać świadczenia dla obu grup opiekunów. Z krzywdzącym podziałem nie pogodziła się także Fundacja Pomoc Opiekunom, dla której nadrzędną wartością i celem działania jest pomoc niesprawiedliwie potraktowanym opiekunom, aby także mogli otrzymywać wyższe świadczenie.
Mając na uwadze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest możliwość zwiększenia zasiłku dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych z kwoty 620 zł do 1971 zł.
Nasza pomoc skierowana jest do osób, które opiekują się schorowanym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny, ale mimo to:
 1. Otrzymują z tego tytułu tylko 620 zł zasiłku zamiast 1971zł miesięcznie
 2. Odmówiono im lub odebrano (np. ze względu na dochody w rodzinie i itp) zasiłek opiekuńczy, mimo że, z powodu opieki nie mogą podjąć pracy
W wymienionych przypadkach doradzimy i pomożemy uzyskać świadczenie 1971 zł Wraz ze świadczeniem opiekun otrzymuje ubezpieczenie zdrowotne. Ma także odkładane składki na przyszłą emeryturę. (Jest też możliwość pozostania na KRUS-ie)
Prosimy o kontakt telefoniczny, każdą osobę, która znalazła się w takiej sytuacji i chce zweryfikować swoją sprawę względem uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji wszystkim osobom, które mają pod opieką dorosłą osobę niepełnosprawną, chorą lub w podeszłym wieku.
Naszym partnerem strategicznym jest wyspecjalizowana kancelaria prawna, zajmująca się sprawami z zakresu prawa pomocy społecznej.
KONTAKT: :Fundacja Pomoc Opiekunom, dyżur pod tel.:
508-749-049
665-776-473

Informacja na podstawie otrzymanej od FUNDACJA „POMOC OPIEKUNOM” prośby o przekazanie powyższej wiadomości mieszkańcom. Proszę o rozwagę i indywidualną weryfikację zasad przy korzystaniu z usług fundacji.