Harmonogram wywozu odpadów czerwiec 2021 – sierpień 2022

Uprzejmie informujemy Mieszkańców naszej Gminy o konieczności przestrzegania odpowiedniej kolorystyki worków na odpady zbierane selektywnie. W przypadku nieprawidłowej selekcji nie będzie ona odbierana. Uwaga – jeśli nie otrzymali Państwo odpowiednich worków – prosimy o kontakt z Urzędem Gminy: Referat komunalny: https://www.bip.andrespol.pl/44,referat-komunalny

Wszystkie niezbędne informacje odnośnie odnośnie gospodarki odpadami znajdą Państwo pod adresem:https://www.bip.andrespol.pl/77,odpady-komunalne