Zaktualizowana mapa gminy Andrespol 2019

Publikuję informację z Geoportalu Województwa Łódzkiego

Dzień Dobry,

Uprzejmie informuję, że warstwa granic administracyjnych w Geoportalu Województwa łódzkiego została zaktualizowana.

Link do kompozycji z przybliżeniem do Zielonej Góry

Niestety od wydania ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, a aktualizacją Państwowego Rejestru Granic upłynęło bardzo dużo czasu. Zaktualizowany  o zmiany z obszaru woj. łódzkiego Państwowy Rejestr Granic udostępniono dopiero 27.03.2019 r.

Z poważaniem

Justyna Trzos – Lisicka

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii

Wydział – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej