Przegląd Hydrantów w Zielonej Górze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w nawiązaniu do zgłoszenia sołtysa z 22 maja 2017 w sprawie uwag do funkcjonowania hydrantów zewnętrznych w miejscowości Zielona Góra wydała decyzję administracyjną nakazującą KPGK sp. z o.o. :

  1. Usunąć uwago dotyczące hydrantów zewnętrznych, które zostały stwierdzone podczas przeprowadzonych w dn. 02 czerwca 2017 czynności kontrolno – rozpoznawczych – z terminem realizacji do 01-09-2017
  2. Przedstawić pozytywny protokół z przeprowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów zewnętrznych DN 80, służących jako zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w miejscowości Zielona Góra – z terminem realizacji do 01-09-2017

Po upływie wyznaczonego terminu zostaną przeprowadzone ponowne czynności kontrolno – rozpoznawcze.