Wystąpienie na Sesji Rady Miejskiej w Koluszkach

W dniu dzisiejszym na Sesji Rady Miejskiej w Koluszkach wraz z p. Magdą Wiśniewską zabraliśmy głos w sprawie aktualnej sytuacji Zielonej Góry oraz naszych oczekiwań od Gminy Koluszki.

Celem naszej prezentacji i wystąpienia było:

  • uświadomienie zebranym że Zielona Góra należy do Gminy Koluszki.
  • jednoznaczne wskazaliśmy na powody jakie determinują mieszkańców do zmiany granic gminy
  • wskazaliśmy zaniedbania jakie występują w sołectwie z winy braku zainteresowania ze strony Gminy
  • przekazaliśmy oczekiwania  z naciskiem na konieczność podjęcia natychmiastowych działań

Prezentacja została z uwagą i zainteresowaniem wysłuchana przez Radnych oraz Burmistrza i innych uczestników Rady. Wywołała dyskusję wśród Radnych.

Paweł Rózga

Prezentacja na forum mieszkańców