Planowane działania ze strony Gminy Koluszki na terenie sołectwa

1.) Pobocza ulicy Głównej zostaną uzupełnione destruktem przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

2.) Tablice z nazwą miejscowości zostaną zamontowane od strony Borowej i Bukowca

3.) Inspekcja hydrantów pożarowych przez Powiatową Straż Pożarną, płukanie sieci hydrantowej, uzupełnienie brakujących elementów wyposażenia.

4.) Uzupełnienie oznakowania nazw ulic wraz z tablicami z zakresem numeracyjnym. Proszę o sugestie na temat koniecznych uzupełnień w oznakowaniu do końca lutego.