Informacje

Deklaracje do CEEB

1 LIPCA 2021 – obowiązek składania deklaracjido Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Czego dotyczy deklaracja? Deklaracja

Nić pamięci

W bitwie pod Łodzią zginęło nie mniej niż sto
tysięcy ludzi. Stąd tyle wokół nas żołnierskich
cmentarzy. Niewielki, bardzo zaniedbany,
znajduje się też w Zielonej Górze.