Bądź lokalnym patriotą, płać podatki tam gdzie mieszkasz.

Kwestia rozliczenia podatku w miejscu faktycznego zamieszkania jest niezwykle ważna dla gminy w której mieszkasz.  Aż 37,79% Twojego podatku dochodowego od osób fizycznych może zasilić budżet gminy w której mieszkasz. Warunkiem jest o płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, a dokładnie według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia.

Jeżeli adresy zamieszkania i zameldowania nie są tożsame, to podatnicy często mylą je ze sobą i w konsekwencji rozliczają się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zameldowania co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają do innych miast i gmin, zamiast zasilać budżet Twojej gminy. Przekaż 37,79% swojego podatku na cele swojej gminy. Wtedy będziesz miał prawo wymagać aby władze gminy inwestowały w Twoje otoczenie.

Rozliczenie podatku na terenie faktycznego miejsca zamieszkania wiąże się wyłącznie ze złożeniem odpowiedniej deklaracji w której wskazujesz miejsce stałego zamieszkania. Dotychczasowe miejsce zameldowania pozostaje bez zmian a więc dotychczasowe dokumenty wskazujące miejsce zameldowania, dowody osobiste, rejestracyjne, rejestry handlowe itp. są ważne.