Przebudowa ul. Okrężnej w Zielonej Górze

Z dniem 15 grudnia 2023 roku została podpisana umowa na przebudowę ul. Okrężnej w Zielonej Górze. Umowę podpisało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Wykonawca na wykonanie zadania ma 200 dni od daty podpisania umowy.

Przebudowa dotyczy odcinka Okrężnej od ul Głównej do ul. Bukowej na którym były prowadzone prace związane z budową kanalizacji ściekowej. Tym samym najpóźniej od wakacji cała droga od Borowej do stawów na Marysinku będzie odnowiona.