Zasady udziału w wyborach parlamentarnych i referendum.

Wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu 15 października i sam zdecyduje, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z trzech głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza.

Wybory i referendum odbędą się przy użyciu jednej urny wyborczej. Oznacza to, że do tej samej urny wrzucimy zarówno karty do głosowania w wyborach, jak i karty do głosowania w referendum.

15 października będą wręczane trzy karty: do Sejmu, Senatu i referendalna. – Jeśli wyborca nie chce przyjąć którejkolwiek z nich, trzeba od razu powiedzieć to członkowi komisji, który je wręcza. Pamiętaj, aby odmowa została odnotowana w spisie wyborców zanim się ich odbiór pokwituje, bo będzie tylko jedno „okienko” do złożenia podpisu.

Jeśli weźmie się wszystkie trzy karty i podpisze ich odbiór, to przepadło. Komisja nie przyjmie już z powrotem karty, której jednak nie chce wyborca, a którą z pośpiechu czy z nieuwagi wziął. Należy pamiętać, że kiedy przyjmie się kartę do głosowania w referendum, już jest się wliczonym do jego frekwencji.

Jest w tej sprawie wypowiedź Szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak która wyjaśniała, że wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart, dopóki nie odejdzie od stołu, przy którym siedzi komisja. Dodała, że na odmowę przyjęcia karty nie będzie za późno, nawet jeśli wyborca złoży już swój podpis na spisie.

„Jeśli wyborca pobrał karty do głosowania i odszedł od stołu, przy którym siedzi komisja, a potem zmieni zdanie i stwierdzi, że nie chce brać udziału w którymś z głosowań, to może ją przynieść z powrotem komisji, a komisja nie ma prawa wrzucić tej karty do urny. Taka karta zostanie zapakowana do odpowiedniego pakietu, opisana i zapieczętowana” – wyjaśniła Pietrzak. „W taki sam sposób postępuje komisja, jeśli znajdzie kartę w lokalu wyborczym, bo to też się zdarza” – dodała.

Jeśli komisja wyda nam kartę referendalną, pomimo prośby o to, żeby jej nie dawać, to przed podpisaniem odbioru mamy prawo ją zwrócić. Należy upewnić się, że zostało to odnotowane przez komisję.

Jeśli członek komisji nie chce umieścić wpisu o odmowie przyjęcia przy naszym nazwisku, należy wezwać przewodniczącego komisji albo poprosić męża zaufania, który ma prawo filmować taką sytuację, by był dowód do protestu wyborczego.

PKW dementuje, że nie są prawdziwe informacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych, że karty do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu i referendum będą zszyte lub w inny sposób złączone.

Kto dowie się o tym, że nie głosowałem?

Niepobranie karty do głosowania zostanie zapisane w spisie wyborców i będzie widoczne dla członków komisji. Pozostałe osoby głosujące w referendum nie powinny widzieć tego, że nie pobraliśmy karty referendalnej. Komisje wyborcze korzystają bowiem z tzw. „nakładek RODO” – specjalnych papierowych lub plastikowych osłon na spis wyborców, dzięki którym – podpisując odbiór karty w spisie wyborców – widzimy tylko swoje dane.

Dla niektórych wyborców niekomfortowe może być jednak już samo publiczne ujawnienie woli  niegłosowania w referendum, które trzeba będzie zamanifestować w lokalu wyborczo-referendalnym. Dlatego zastanawiają się, czy można jednocześnie pobrać kartę do głosowania i nie być liczonym jako uczestnik referendum. Tu zdania i interpretacje są różne i opierają się na poniższych przepisach prawnych.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o referendum ogólnokrajowym, kart do głosowania przedartych całkowicie nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu frekwencji. Z drugiej strony przepis Kodeksu karnego, który mówi, że zniszczenie dokumentów wyborczych i referendalnych grozi karą pozbawienia wolności do trzech lat (art. 248 Kodeksu karnego). Zapisy wydają się byś sprzeczne. Jeżeli ustawa legalizuje stan w postaci karty przedartej to nie może jednocześnie karać wyborcę za jej zniszczenie poprzez jej przedarcie.

Podobnie karane jest wynoszenie kart z lokalu wyborczego.

Nie polecane jest stosowanie tego typu zachowań w celu uniknięcia udziału w referendum osobom, które obawiają się odmówić przyjęcia karty referendalnej lub ją odebrały i nie chcą uczestniczyć w referendum. Zgodnie z wyjaśnieniem Szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak kartę należy przynieść z powrotem do komisji a komisja nie ma prawa wrzucić tej karty do urny. Taka karta zostanie zapakowana do odpowiedniego pakietu, opisana i zapieczętowana”

Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu.

  1. Sprawdź adres komisji obwodowej, w której możesz oddać głos (może w tym pomóc wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych na stronie www.wybory.gov.pl – w menu znajdziemy: „Wyszukiwarka obwodów”).
  2. Udaj się do właściwej obwodowej komisji wyborczejz ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty). Jeżeli posiadasz zaświadczenie uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania – zabierz je ze sobą.
  3. Przedstawiając wymagane dokumenty (krok 2), odbierz karty do głosowania – po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymasz dwie karty do głosowania: – jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.
  4. Wypełnij karty do głosowania wrzuć do urny znajdującej się lokalu wyborczym

Wybory do Sejmu

Głosować możesz tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z wybranej listy.

Kiedy głos w wyborach do Sejmu jest nieważny?

Przyczyną nieważności głosu, jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście;
  • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce;
  • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Wybory do Senatu

Głosować możesz tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Kiedy głos w wyborach do Senatu jest nieważny?

Przyczyną nieważności głosu, jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie więcej niż jednego znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów;
  • nieoddanie głosu na któregokolwiek z kandydatów, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce;
  • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Kiedy karta do głosowania jest nieważna?

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Jak postawić znak „x”

Pamiętaj, znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.