Informacja w sprawie sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych przez Gminę Andrespol w ramach sprzedaży końcowej

Informacja w sprawie sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych przez Gminę Andrespol w ramach sprzedaży końcowej

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie 9 ton Groszku.

Urząd Gminy Andrespol informuje o rozpoczęciu końcowej sprzedaży 9 ton Groszku po cenach preferencyjnych tj. 1900 zł za tonę.
Sprzedaż będzie następowała na podstawie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych- sprzedaż końcowa- druk wniosku poniżej.

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br., sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
Nie ma limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym, niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
Zakupu węgla będą mogli dokonać także mieszkańcy innych gmin, o ile są oni uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego.
Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się 8 maja 2023 roku i zakończy się po wyczerpaniu węgla będącego w posiadaniu gminy i nie później niż 30 czerwca 2023 roku.
W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.
Wnioski na sprzedaż końcową węgla będzie można złożyć tak jak dotychczas tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Gminy Andrespol w godzinach pracy Urzędu.

Informacja w sprawie sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych przez Gminę Andrespol w ramach sprzedaży końcowej