Rozporządzenie wojewody łódzkiego w sprawie grypy ptaków

W Powiecie Łódzki Wschodnim za obszar zapowietrzony uznaje się teren obejmujący w gminie Brójce miejscowości: Kotliny, Krapin, Kurowice Kościelne.

W Powiecie Łódzkim Wschodnim obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:

  • w gminie Brójce miejscowości: Pałczew, Wardzyn, Brójce, Wola Rakowa, Kurowice, Leśne Odpadki, Wygoda, Bukowiec;
  • w gminie Andrespol miejscowości: Wiśniowa Góra, Zielona Góra, Justynów;
  • w gminie Koluszki miejscowości: Gałków Mały, Borowa, Kaletnik, Regny od zachodniej granicy administracyjnej miejscowości, na wschód do torów kolejowych, Będzelin od południowej granicy administracyjnej miejscowości na północ do ulicy Głównej nr 43, dalej Koluszkowską, Strażacką do Grzybowej;
  • w gminie Tuszyn miejscowość: Żeromin

Link do całości rozporządzenia Wojewody Łódzkiego.

Zasady bioasekuracji