Komunikat w sprawie zapotrzebowania na węgiel – wnioski od 8 listopada 2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Andrespol,

uprzejmie informujemy, że od 8 listopada 2022 r.  można składać Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego- wzór w załączeniu.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu jedynie osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Andrespol

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Andrespol lub  telefonicznie pod numerem – (42)  235 27 54

 Uwaga!

Wcześniejsze zgłoszenie przez mieszkańców Andrespola zapotrzebowania na węgiel dla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku o zakup węgla na warunkach preferencyjnych i przejście jego poprawnej weryfikacji.

LINK do wniosku o zakup węgla