Europa inwestuje w obszary wiejskie

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców sołectwa Zielona Góra na spotkanie konsultacyjne związane z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER”. Stowarzyszenie LGD-STER” działa od 18 lat na terenie czterech gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny, jesteśmy organizacją pozarządową wydatkującą środki unijne. Lokalne Grupy Działania powstały po to, aby  wspólnie z mieszkańcami, w naszym przypadku, z czterech gmin tworzyć dokument planistyczny (LSR) na podstawie którego wydatkowane są środki unijne. W celu utworzenia kolejnej Lokalnej Strategii potrzebny jest nam Państwa głos, jakiego rodzaju inwestycje z zakresu  budowa/rozbudowa/modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej takie jak  świetlice wiejskie, place zabaw, sceny i muszle koncertowe, mała infrastruktura wiejsko-parkowa z zagospodarowaniem terenu, ścieżka rowerowa, obiekty rekreacyjne są dla Państwa ważne i niezbędne, aby polepszyć komfort zamieszkania w Zielonej Górze.

Biorąc udział w konsultacjach społecznych będziecie Państwo mogli również zdecydować, jakiego rodzaju działalność gospodarcza powinna powstać lub rozwijać się w Gminie Andrespol. Serdecznie zapraszamy na konsultacje, ponieważ Państwa głos pozwoli wskazać, jakie rodzaju inwestycje i działalności gospodarcze są ważne dla mieszkańców sołectwa Zielona Góra.

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „STER”

GminaDataMiejsce
Andrespol20.09.2022, godz. 16:00-19:00Wiśniowa Góra GOK ul. Tuszyńska 64, Andrespol