„OZE w Gminie Andrespol” – nabór uzupełniający

Ogłoszenie o naborze do Projektu „OZE w Gminie Andrespol” – nabór uzupełniający

Gmina Andrespol informuje, że od dnia 08 marca do 10 marca 2022 roku w godzinach pracy Urzędu, przyjmowane będą Deklaracje udziału w Projekcie na następujące rodzaje instalacji:

– fotowoltaika o mocy 3 kW – wkład własny mieszkańca wynosić będzie 4 895,58 zł.

– fotowoltaika o mocy 5 kW – wkład własny mieszkańca wynosić będzie 8 273,24 zł.

Po zakwalifikowaniu się osoby do projektu kwota będzie musiała być wpłacona do dnia 18 marca 2022 na wskazane konto w umowie (prosimy nie wpłacać kwot przed podpisaniem umowy z Gminą). Wybór uczestników projektu zostanie dokonany w drodze losowania, które przeprowadzone zostanie online dnia 11 marca 2022 r. o godzinie 12:00(adres transmisji dostępny będzie na stronie https://www.bip.andrespol.pl/ ) Wypełnione deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrespolu. Przyjmowane będą tylko wypełnione deklaracje.

O dostaniu się do projektu będą Państwo informowani telefonicznie.

https://www.bip.andrespol.pl/23,aktualnosci?tresc=926