Pomagam Ukrainie – zebrane ważne informacje

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie i zwiększonym napływem migrantów z Ukrainy do Polski, uprzejmie informuję, że został uruchomiony portal https://pomagamUkrainie.gov.pl/ #Pomagam Ukrainie

Są w nim publikowane wszystkie informacje w języku ukraińskim i polskim, skierowane zarówno do podmiotów chcących udzielić pomocy ,jak i do osób potrzebujących pomocy.

Natomiast informacje dotyczące obywateli Ukrainy w odniesieniu do rynku pracy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/aktualnosci-wiadomosci

Gminne informacje można sprawdzać na stronie https://www.facebook.com/ug.andrespol

Ważne informacje dla uchodźców

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje dla obywateli Ukrainy jak znaleźć pracę w Polsce

Przeciwdziałanie handlu ludźmi

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG: https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

Ulotka UA
Ulotka UA.pdf 0.33MB

Ulotka-EN
Ulotka-EN.pdf 0.30MB

Ulotka PL
Ulotka PL.pdf 0.33MB