Dodatek osłonowy złagodzi podwyżki cen energii

Od 4 stycznia można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma wyrównać rosnące ceny energii, gazu i żywności.
W Andrespolu wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Rokicińska 125).
Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie, którego wysokość zależna jest od ilości osób w gospodarstwie domowym. Rodzina może też otrzymać dodatek w wyższej kwocie, jeśli swój dom lub mieszkanie ogrzewa węglem.
Wysokość dodatku wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
  Prawo do dodatku osłonowego mają nie tylko rodziny mieszkające we własnych lokalach.
  O przyznane pieniędzy mogą się także ubiegać osoby w nieformalnych związkach tworzące gospodarstwo domowe, jak również najemcy cudzych mieszkań.
  Wyższy dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe. Ale tylko, kiedy źródło ciepła jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza (2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub 1500 zł w gospodarstwie domowym wieloosobowym), dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. I tu uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
  W przypadku osób, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. (a także w okresie od 1 lutego do 31 lipca) dochód będzie liczony za 2020 rok. Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. ich dochód będzie liczony za 2021 rok.
  Trzeba podkreślić, że zasiłki rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu.
  W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy,
  który złożył taki wniosek jako pierwszy. Przyjęto też, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Ważne jest faktyczne miejsce zamieszkania, wobec czego jedna osoba nie można kilkukrotnie składać wniosku, podając różne adresy zamieszkania lub nieruchomości, które są jej własnością.
  Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
  Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są: koza, kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy, ogrzewacz powietrza lub kuchnia węglowa na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Trzeba spełnić jeden warunek. Źródło
  ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
  Zaproponowane dodatki osłonowe nie będą objęte podatkiem dochodowym, ani nie będą podlegały egzekucji.