Bezpieczniej w Gminie Andrespol

Jako mieszkańcy Gminy Andrespol możemy się czuć się bardziej bezpieczni. W 2022 roku dzięki staraniom Wójta i Gminy Andrespol działanie służb ratowniczych i policyjnych zostało wzmocnione poprzez ustanowienie całodobowego dyżuru karetki pogotowia, nowego posterunku policji wraz z nowym radiowozem oraz nowy sprzęt i wyposażenie dla OSP. To wszystko przekłada się bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

Pogotowie Ratunkowe w Andrespolu

Od 01.03.2022 w Andrespolu stacjonuje całodobowo Pogotowie Ratunkowe z Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Na potrzeby Stacji Ratownictwa Medycznego przygotowaliśmy pięć pomieszczeń w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia. Od dziś karetka Pogotowia Ratunkowego wyruszać będzie do pilnych wezwań – wprost z Andrespola, więc czas oczekiwania na przyjazd ratowników znacznie się skróci.

WAŻNE!
Nie jest to SOR!
Nie jest to również punkt nocnej i świątecznej opieki medycznej – taki jak pogotowie przy Sienkiewicza w Łodzi!

Nowy radiowóz policyjny

Na drogach powiatu łódzkiego wschodniego pojawią się dwa nowe oznakowane radiowozy.
Szczególnie będą użytkowane przez policjantów z Posterunku Policji w Andrespolu i z Komisariatu Policji w Tuszynie. Zakupione zostały dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz tych gmin. To duże udogodnienie dla mundurowych pozwoli na jeszcze sprawniejszą reakcję na zgłoszenia i pozwoli na szybsze dotarcie policjantów w miejsca gdzie jest potrzeba ich pomoc.
Radiowóz oznakowany marki kia zakupiony zostały dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych z gminy
Andrespol, natomiast radiowóz toyota dzięki wsparciu władz miasta Tuszyn. Władze samorządowe tych gmin w połowie finansowały przedsięwzięcie. Pozostała kwota pochodzi z Komendy Głównej Policji w ramach dostaw centralnych. Nowe służbowe samochody będą dużym wsparciem technicznym w służbie policjantów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców w powiecie łódzkim wschodnim.
10 stycznia 2022 roku przed Posterunkiem Policji w Andrespolu w obecności komendanta powiatowego inspektora
Marka Wojtczaka, Wójta Gminy Andrespol Dariusza Kubusa i kierownika posterunku aspiranta sztabowego Sylwestra
Misio nowy radiowóz kia został przekazany w ręce policjantów z Andrespola.
Z uwagi na codzienne służby pełnione w Andrespolu i Tuszynie a niejednokrotnie również na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nowe samochody są wyposażone w szereg udogodnień i wiele elementów dodatkowych, co powoli ich użytkownikom jeszcze skuteczniej realizować stawiane przed nimi zadania. Nowy sprzęt wpływa również na
bezpieczeństwo mundurowych podczas pełnionej służby i wykonywanych czynności, a także poprawi komfort ich pracy.

Nowy sprzęt dla druhów z OSP Andrespol

Druhowie OSP KSRG Andrespol otrzymali 50 tys. złotych dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia z Funduszu Sprawiedliwości. Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy Andrespol sprzęt, specjalistyczną odzież i obuwie ochronne przekazał strażakom wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha.
Rok 2021 był dużym wyzwaniem dla jednostki OSP w Andrespolu. Strażacy wyjeżdżali łącznie 158 razu do pożarów, wypadków drogowych, wiatrołomów oraz do pomocy Zespołom Ratownictwa Medycznego. W ubiegłym roku
do oddziału wstąpiło 5 nowych druhów, którzy ukończyli podstawowy kurs dla Strażaków-Ratowników.

Wkrótce otwarcie nowego posterunku policji

Trwają prace przy wykończeniu nowego Posterunku Policji w Andrespolu, który znajduje się u zbiegu ulic Brzezińskiej i Turystycznej.
Koniec budowy i odbiór budynku przewidywany jest w pierwszym kwartale roku.
Budynek wyróżnia się oryginalnym kształtem. Na opracowanie koncepcji architektonicznej część pieniędzy dołożyły władze Andrespola. Obecna siedziba Posterunku Policji w Andrespolu znajduje się na parterze budynku
Urzędu Gminy przy ul. Rokicińskiej 126. Pomysł budowy nowego posterunku zrodził się w maju 2018 roku.
Urząd Gminy w Andrespolu przekazał wówczas nieodpłatnie prawa własności jednej z gminnych działek, na której policja z własnych pieniędzy postanowiła wybudować posterunek wraz z parkingiem i garażami. W pierwszej połowie czerwca 2018 roku przedstawiciele koluszkowskiej komendy – za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji wystąpiła do komendy głównej o włączenie projektu do policyjnego, ogólnopolskiego programu budowy
posterunków na terenach wiejskich i o akceptację wybranej lokalizacji. Już kilka miesięcy później między gminą a policją doszło do podpisania stosownej umowy.
Nowy posterunek policji będzie funkcjonował na dwie zmiany. Władze Andrespola będą wnioskować do Policji o zwiększenie liczby funkcjonariuszy, zatrudnionych w nowej siedzibie. Nowy budynek Posterunku Policji w Andrespolu to infrastruktura, która znacząco wpłynie na warunki i komfort policjantów i pracowników cywilnych, ale przede wszystkim przełoży się na jakość obsługi mieszkańców