Pierwsze Historyczne zdjęcie Zielonej Góry

Prezentuje poniżej 1 historyczne zdjęcie Zielonej Góry pochodzące zgodnie z ustaleniami z 1940 roku.

Zdjęcie udostępnione za zgodą WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi gdzie znajduje się oryginał.

rewers powyższego zdjęcia

Opis:1 fot. ; 17,8×13,2 cm ; Tytuł z rewersu ; U dołu z prawej strony pieczęć: „Urheberrecht Alfred Kiß Ostlandbild-Archiv, Litzmannstadt, Adolf-Hitler-Str. 145” ; W lewym górnym rogu pieczęć: „Urhebervermerk Ostlandbild/Rode”` ; Dopisek: „R 478” ; Fotografia przedstawia polną drogę wśród brzóz we wsi Zielona Góra (niem. Grünberg) ; Fotografia pochodzi z Archiwum Ostlandbild współtworzonego przez A. Kissa i W. Rodego w latach 1939-1945 w Łodzi.