Deklaracje do CEEB

1 LIPCA 2021 – obowiązek składania deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czego dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliwe w budynkach mieszklanych oraz niemieszklanych.

W jaki sposób mogę złożyć deklarację?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu oraz pieniędzy, niewątpliwią zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. 

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji?

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków ostniejących.

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Czas potrzebny na złożenie deklaracji elektronicznej do 5 minut – nie odkładaj zrób od ręki.