17 maja 2021 rozpoczęcie prac przy wymianie linii średniego napięcia

Zgodnie z otrzymaną informacją od przedstawiciela wykonawcy robót oraz zgody na zajęcie pasa drogowego w najbliższy poniedziałek 17 maja zaczną się prace związane z likwidacją napowietrznej linii średniego napięcia przebiegającej równolegle do ul Głównej na odcinku od ul Malowniczej aż do wsi Borowa. W miejsce usuniętej linii zostanie wybudowana podziemna linia energetyczna biegnąca w pasie drogowym wzdłuż ul. Głównej.

Dzięki tej inwestycji PGE poprawić się mają warunki zasilania Zielonej Góry w energię elektryczną dostarczaną przez PGE Łowicz. Poprawa ma wynikać z nowej infrastruktury – kabel i transformatory, oraz braku uszkodzeń wynikających z wpływu warunków atmosferycznych na dotychczasową linię napowietrzną.

Prace rozpoczną się od ul. Malowniczej i będą prowadzone w kierunku Borowej.

Przewidywany czas zakończenia prac 28 maja 2021.

Trzymamy kciuki za planowe wykonanie prac, które umożliwią zakończenie remontu drogi na który z utęsknieniem czekamy.

3 thoughts on “17 maja 2021 rozpoczęcie prac przy wymianie linii średniego napięcia

  1. A co z odcinkiem od ulicy Malowniczej do Justynowa? Czy też będzie zmodernizowany, czy pozostanie bez zmian?

  2. Ulica Malownicza stanowi granicę między PGE Łowicz a PGE Pabianice. Zielona Góra jest podzielona na dwie strefy zasilania. Od Borowej do Malowniczej PGE Łowicz, Malownicza Justynów PGE Pabianice.
    Modernizowana jest linia średniego napięcia należący do PGE Łowicz. Modernizacja będzie docelowo polegać na usunięciu napowietrznej linii średniego napięcia i zastąpienie jej podziemnym kablem zakopanym wzdłuż ulicy Głównej.

Comments are closed.