Przebudowa ul. Głównej nowe informacje

Wiosna zawitała w Zielonej Górze. Jednak w sprawie remontu ul. Głównej panuje zimowa aura. Z informacji uzyskanych w Gminie Andrespol wynika, że właśnie została rozwiązana umowa z dotychczasowym wykonawcą. Dalszą przebudowę ul Głównej będzie prowadził zatem nowy wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu.

Jednocześnie trwają konsultacje z projektantem na temat zmian w projekcie wynikających z bieżącej oceny stanu drogi wymuszających wprowadzenia zmian technologicznych gwarantujących długotrwałą eksploatację.

Plusem obecnej sytuacji jest radykalny spadek ilości samochodów przejeżdżających przez Zieloną Górę. Nam pozostaje w cierpliwości czekać zakończenie prac drogowych, które muszą być poprzedzone przez wykonawców sieci energetycznej.

Apeluję również do wszystkich mieszkańców planujących podłączenie swoich posesji do mediów o wykonanie tych prac przed zakończeniem prac drogowych.

Życzę wszystkim cierpliwości, wytrwałości, bezpiecznej i spokojnej jazdy do czasu ukończenia prac.

2 thoughts on “Przebudowa ul. Głównej nowe informacje

  1. „Do czasu ukończenia prac” nie brzmi optymistycznie. Czy gmina wie, czy nie wie, do kiedy to potrwa? Naprawdę trudno być zadowolonym z faktu, że ruch się zmniejszył, gdy masakrujemy sobie podwozia…

  2. Fakt trochę wróciliśmy do okresu drogi gruntowej.
    Padają terminy, ale podawanie dat nie zmieni faktycznego terminu zakończenia prac. Wiem, że Gminie zależy na sprawnym zakończeniu remontu i dokładają starań zakończyć inwestycje w możliwie najkrótszym czasie.

Comments are closed.