Fotka za 5 tysięcy

Zdjęcie poglądowe gdzieś z Polski

Jest szansa, że wandale nie będą już bezkarni! W marcu w wielu miejscach na terenie gminy – głównie tam, gdzie regularnie dochodzi do dewastacji naszego wspólnego mienia i w lesie, tam gdzie na ogół bezmyślnie wysypywane są
śmieci – zawisną fotopułapki. Zakupione niedawno przez gminę urządzenia pracować będą także w podczerwieni, dzięki czemu obrazy rejestrować będą mogły zarówno w dzień, jak i w nocy. Wykonane przez nie zdjęcia i filmy przesyłane będą na serwery Urzędu Gminy.
Fotopułapki zostały już pozytywnie przetestowane i obecnie pozostało jedynie wypracowanie rozsądnej koncepcji odniesień do europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Według RODO monitorowany elektronicznie teren musi być oznaczony. W przypadku fotopułapek chodzi jednak o to, by nie wylać dziecka z kąpielą. Obszar, o którym mowa, musi być zgodnie z prawem oznaczony, ale tak, by uniemożliwić identyfikację miejsca zainstalowania kamery.
Stawiając kropkę „nad i”, warto jeszcze przypomnieć, że obecnie wymierzona przez sąd kara
grzywny za zaśmiecanie lasu wynieść może nawet 5 tysięcy złotych.

K.S

Na podstawie artykułu z miesięcznika W Centrum Polski