Nowe stawki za odbiór śmieci

W dniu 10 czerwca 2020 roku  Rada Gminy Andrespol  Uchwałą 
nr XXIV/213/ 20 przyjęła następujące stawki za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
które obowiązują od dnia 01.07.2020 roku.

ILOŚĆ  OSÓBKWOTA NA  OSOBĘ 
w zł
SUMA
ZA 1  MIESIĄC
SUMA
ZA 2  MIESIĄCE
1252550
2244896
32472144
42288176
522110220
621126252
721147294
821168336
921189378
1021210420