Odpady Komunalne – harmonogram odbioru 1 czerwca – 3 lipiec

Szanowni Mieszkańcy

poniżej zamieszczamy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych obowiązujące w okresie od 1 czerwca do 3 lipca 2020 roku. Informujemy, że w tym okresie odpady odbierać będzie dotychczasowy wykonawca – firma Jantar.  
Prosimy o zapoznanie się z terminami, które są jak najbardziej spójne z dotychczasowymi.

Gmina Andrespol

Urząd Gminy w Andrespolu informuje, że od dnia 29 kwietnia 2020 roku, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych( PSZOK) mieszczący się w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 wznawia przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych (np. starych mebli), odpadów budowlanych, zużytych opon od samochodów osobowych, czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak lodówki, telewizory i inne.W związku ogłoszonym stanem epidemicznym w kraju, stosując się do zaleceń władz centralnych, zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mających bezpośredni kontakt z klientami, jak i osobom oddającym odpady do PSZOK należy przestrzegać następujących zaleceń na terenie punktu:– Obowiązek noszenia maseczek lub innego sposobu zasłaniania ust i nosa, jak również rękawiczek jednorazowych.– Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między osobami przebywającymi na PSZOK.