Funduszu Dróg Samorządowych – 2020 zadania realizowane w Gminie Andrespol

Fundusz Dróg Samorządowych
Fundusz Dróg Samorządowych

Ogłoszenie
Wojewody Łódzkiego
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Informuję, że Prezes Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia br. zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 r.

W wyniku podziału  środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. dla województwa łódzkiego przyznano limit w wysokości 145 mln zł:

  1. 43 mln zł na zadania powiatowe,
  2. 102 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych.

Zadania przyznane do realizacji w 2020 dla Gminy Andrespol

Z listy podstawowej zadań gminnych

Pozycja 33: kontynuowane zadanie wieloletnie z wcześniejszego naboru Gmina Andrespol powiat łódzki wschodni, Przebudowa ul. Rokicińskiej – „drogi przez wieś” w miejscowości Kraszew. Rodzaj zadania przebudowa długość odcinka 1,270mb. Okres realizacji zadania 08.2019 – 09.2020 Ogółem wartość projektu 387 144,00 wnioskowane dofinansowanie – 309 715,00 procent dofinansowania – 80% Kwota dofinansowania w podziale na lata 2019 – 5 348,60 i 2020 – 304 366,40.

Z listy podstawowej zadań powiatowych

Pozycja 20 Zadanie wieloletnie Gmina Andrespol powiat łódzki wschodni Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej z linią kolejową w Nowym Bedoniu. Rodzaj zadania budowa Długość odcinka 0,340 Okres realizacji zadania 01.2020- 01.2023 Ogółem wartość projektu 8 975 877,00 wnioskowane dofinansowanie – 4 487 938,00 procent dofinansowania – 50,00% Kwota dofinansowania w podziale na lata 2019 0,00; 2020 – 10 000,00; 2021 – 0,00; 2022 – 0,00; 2023 – 4 477 938,00.

Na liście rezerwowej jest projekt dotyczący przebudowy ul. Głównej w Zielonej Górze.

Pozycja 33 Nowe zadanie Gmina Andrespol powiat łódzki wschodni Przebudowa ul. Głównej w Zielonej Górze Rodzaj zadania przebudowa Długość odcinka 2,9km Okres realizacji zadania 02.2020- 12.2020 Ogółem wartość projektu 1 801 652,00 wnioskowane dofinansowanie – 1 261 156,00 procent dofinansowania – 70,00% Kwota dofinansowania w podziale na lata 2020 – 0,00; 2021 – 1 261 156,00.