ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 11 marca 2020 r.


w sprawie prewencyjnego wprowadzenia ograniczeń w organizowaniu wydarzeń i imprez na terenie Gminy Andrespol oraz świadczeniu usług na rzecz mieszkańców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje: § 1. Jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie Gminy Andrespol zobowiązuje są do odwołania i zaniechania organizacji wszelkich wydarzeń i imprez kulturalnych, społecznych i sportowych. § 2. Na terenie Gminy Andrespol zaleca się również odwołanie i zaniechanie organizacji wszelkich wydarzeń, imprez, spotkań, zebrań, na których przewidywane jest zgromadzenie większej ilości osób w jednym miejscu przez organizatorów innych niż wskazani w § 1. § 3. Od dnia 11 marca 2020 roku odwołuje się wszystkie zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze, na wszystkich boiskach i obiektach sportowych „ORLIK” oraz w świetlicach wiejskich salach gimnastycznych szkół i Hali Sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze. Wszystkie obiekty, o których mowa, będą zamknięte do odwołania. § 4. W celu załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy w Andrespolu zaleca się w miarę możliwości: – ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum, – korzystanie z usług elektronicznych (ePUAP), – korzystanie z drogi korespondencyjnej, – korzystanie z połączeń telefonicznych tel. 42 213 24 40. § 5. Zarządzenie obowiązuje do odwołania. § 6. Zarządzenie wchodzi w życię z dniem podjęcia

z up. Wójta Gminy Andrespol Sekretarz Gminy Andrespol

Elżbieta Ciesielska

1 thoughts on “ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY ANDRESPOL

Comments are closed.