Wysyłka decyzji o wysokości podatku od nieruchomości 2020r.

W najbliższych dniach proszę spodziewać się korespondencji z UG Andrespol zawierającej decyzję o wysokości podatku od nieruchomości za 2020r.

Podatek należny opłacić na konto Urzędu Gminy wskazane w decyzji lub w kasie urzędu zgodnie ze określonymi terminami.