Mieszkańców sołectwa jest coraz więcej.

Urząd gminy Andrespol podał informację z której wynika, że na 31 grudnia 2019 w sołectwo Zielona Góra liczy 305 mieszkańców. Przypominam, że na koniec 2016 roku zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Koluszkach było 207 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Mamy wielu nowych mieszkańców, ale też duża liczba osób po zmianie przynależności gminnej postanowiła uporządkować sprawy meldunkowe. Dzięki temu odpis w wysokości blisko 40% podatków od osób fizycznych zamieszkujących Zieloną Górę coraz większym strumieniem zasila naszą gminę i posłuży finansowaniu planowanych inwestycji w naszej wsi.