Śmieci tylko segregowane od 01 stycznia 2020

  • Na sesji 16 grudnia 2020 podjęto uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takich opłat na terenie Gminy Andrespol;
    • Jedyną dopuszczalną formą zagospodarowania i odbioru śmieci jest selektywna zbiórka odpadów
    • Stawki za odbiór odpadów segregowanych do kwietnia 2020 pozostają bez zmian.
    • Nowa „karna” stawka dla osób które nie segregują odpadów będzie wynosić 36 PLN/osoba
  • Nowością będzie ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; To bardzo korzystna oferta dla wszystkich działek rekreacyjnych. Będzie to stała opłata za rok od działki. Szczegóły po ukazaniu się oficjalnej informacji z Gminy.