Wybory – jak głosowała gmina Andrespol

Przedruk artykułu z miesięcznika W Centrum Polski 10/2019

W wyborach parlamentarnych daliśmy wyraz obywatelskiej dojrzałości. W niedziele, trzynastego października do urn poszło w gminie 69,08 procent uprawnionych do głosowania – 7 692 osoby na 11 134 uprawnione. Wypada przypomnieć, że frekwencja w kraju była niższa i wyniosła 61,74 procent. Najwięcej głosów – 3 123, tj. 40,6 procent ogółu z listy KW Prawo i Sprawiedliwość. Kolejne miejsca przypadły w udziale kandydatom z list:  

  • KKW Koalicja Obywatelska PO N IPL 2 136 głosów, tj. 27,77 procent wszystkich oddanych;
  • KW Sojusz Lewicy Demokratycznej- 1 275 głosów, tj. 16,57 procent;
  • KW Konfederacja Wolność i Niepodległość -597 głosów, tj. 7,76 procent;
  • KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 491 głosów, tj. 6,38 procent.
  • 70 glosów – 0,91 procent- było w gminie nieważnych.

Z list poszczególnych komitetów wyborczych najwięcej głosów u nas dostali:

1 258 – Waldemar Buda z KW Prawo i Sprawiedliwość;
912 – Tomasz Zimoch z KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni;
479 – Tomasz Trela z KW Sojusz Lewicy Demokratycznej. Warto dodać, że startująca w wyborach z tej listy nasza radna Patrycja Melaniuk otrzymała 191 głosów;
268 – Tomasz Grabarczyk z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość;
169 – Ewa Gładysz z KW Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wśród kandydatów na senatorów naj więcej spośród nas – 3 076 osób – zagłosowało na Marka Markiewicza z KW Prawo i Sprawiedliwość, drugie miejsce w tym rankingu – z 2 611 głosami – zajął startujący niezależnie Krzysztof Kwiatkowski, a trzecie Małgorzata Niewiadomska-Cudak, która uzyskała 1 867 głosów.

Z okręgu wyborczego numer 9 – obejmującego Łódź oraz powiaty łódzki wschodni i brzeziński posłami zostali: Z listy KW Prawo i Sprawiedliwość: Waldemar Buda, Piotr Gliński, Włodzimierz Tomaszewski, Zbigniew Rau. Z listy KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni: Tomasz Zimoch, Krzysztof Piątkowski, Iwona Sledzińska-Katarasińska, Małgorzata Niemczyk. Mandaty poselskie z listy KW Sojusz Lewicy Demokratycznej obejmą z kolei: Tomasz Trela oraz Hanna Gill-Piątek.

Senatorem z jednomandatowego okręgu wyborczego numer 24, który swym zasięgiem obejmował także naszą gminę, został Krzysztof Kwiatkowski. – K.S. Współpraca Elżbieta Ciesielska