Tunel i drogi

Przedruk artykułu z miesięcznika W Centrum Polski 10/2019

Kolejne drogi do remontu. Dzięki środkom z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w Andrespolu wyremontujemy ulice Bolesława Prusa i Stefana Czarnieckiego, a w Kraszewie biegnącą przez wieś Rokicińską. Z tych samych zasobów mamy nadzieję współfinansować przebudowę drogowej części tunelu pod torami na ulicy Brzezińskiej w Bedoniu oraz modernizację znacznej części nawierzchni na ulicy Głównej w Zielonej Górze.

Jedenastego września podpisana została z wojewodą umowa, mocą której z puli funduszu pokryjemy 80 procent nakładów na przyszłoroczną wymianę nawierzchni asfaltowej i budowę chodnika na ulicach Prusa i Czarnieckiego w Andrespolu. Oznacza to, że na wartą 853 tysiące złotych inwestycję pozyskaliśmy 682 tysiące. Również 80 procent środków – 310 tysięcy złotych – zgodnie z kolejną zawartą ostatnio umową dostaniemy na wymianę nawierzchni na drodze przez wieś w Kraszewie. Obie modernizacje realizowane będą w przyszłym roku.

O znacznie większe pieniądze chodzi w przypadku starań o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych budowy ponad trzystumetrowego odcinka drogowego pod przyszłym tunelem w Bedoniu. Jego drogowa część kosztować ma 12 milionów złotych. Zgodnie z porozumieniem z kolejarzami, kwota ta pozostaje do zapłaty przez powiat i naszą gminę. 9 milionów z tej puli przypada w udziale powiatowi i właśnie – w porozumieniu ze starostwem – w sprawie zasilenia tej części kosztów z rządowych zasobów wystąpiliśmy pod koniec sierpnia do wojewody. Czerpiąc wiedzę z obowiązujących dotąd praktyk, liczymy, że z budżetu państwa pokryjemy 80 procent dziewięciomilionowej puli. Według zapewnień, jakie usłyszeć można w Urzędzie Gminy, w przyszłym roku w Urzędzie Wojewódzkim złożymy wniosek o partycypację wojewody w pozostałej, trzymilionowej kwocie kosztów budowy drogowej części tunelu.

Dwa miesiące temu wystąpiliśmy także o rządowe wsparcie przebudowy dużej – prawie dwuipółkilometrowej – części ulicy Głównej w Zielonej Górze. Chodzi o jej odcinek biegnący od ulicy Malowniczej w kierunku granicy sołectwa ze wsią Borowa. Przewidywana wartość tego projektu to 1 800 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że ulica Główna od granicy z Justynowem do Malowniczej modernizowana będzie dopiero po zainstalowaniu w tym rejonie systemu kanalizacji. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej tego systemu ogłoszony ma być w listopadzie, a do końca przyszłego roku dokumentacja ma być gotowa.

O tym, czy – wierzymy, że jest to jedynie pytanie stricte formalne – i ile pieniędzy dostaniemy z centralnego funduszu na Główną w Zielonej Górze i na tunel w Bedoniu dowiemy się najpewniej wiosną przyszłego roku. K.S.