Przebudowa linii średniego napięcia w Zielonej Górze

Zwróciłem się z zapytaniem do Rejonu PGE w Łowiczu [PGE Dystr. O.Łódź] z prośbą o rozszerzenie planowanej przebudowy linii SN o linię NN przebiegającej po trasie planowanej inwestycji. W odpowiedzi otrzymałem poniższą informację.

„Uprzejmie informujemy, że zadanie polegające na przebudowie odcinka sieci SN ma konkretny zakres oraz przyznany budżet i nie może zostać rozszerzone o sieć niskiego napięcia. Przebudowa sieci niskiego napięcia związana by była z poniesieniem znacznych kosztów, które nie były zakładane. Ponadto sieć niskiego napięcia w Zielonej Górze nie jest ujęta w planie przebudowy na najbliższe lata. Pozdrawiam. Sylwester Guzek”