W oczekiwaniu na minibusy

Przedruk artykułu z 9 numeru miesięcznika gminy Andrespol „W Centrum Polski”

Słowo się rzekło, a mieszkańcy bywają niecierpliwi… Dwudziestego ósmego marca, na pierwszym po przyłączeniu do naszej gminy zebraniu wiejskim, mieszkańcy Zielonej Góry usłyszeli od wójta, że po zakończeniu remontu ulicy Rokicińskiej – kiedy związane z tą inwestycją kłopoty komunikacyjne będą już za nami – można będzie  rozważyć możliwość uruchomienia między Zieloną Górą a stacją kolejową w Justynowie linii minibusów.

Remont łączącej nas z Łodzią ulicy jeszcze trwa, a już szóstego sierpnia sołtys Zielonej Góry Paweł Rózga przekazał władzom gminy prośbę o, cyt.: „uruchomienie przez Gminę komunikacji, która umożliwi dojazd do najbliższej stacji kolejowej w Justynowie oraz do ośrodka administracji w Andrespolu”.  Dla zielonogórzan sprawa naprawdę jest ważna – w swym piśmie sołtys zaprezentował wyniki niedawnej ankiety, jaką w tej sprawie przeprowadzono  w sołectwie wśród stu jego mieszkańców, to znaczy wśród więcej niż ich jednej trzeciej. Okazało się, że dla 95,4 procenta ankietowanych uruchomienie zbiorowej komunikacji w Zielonej Górze jest „bardzo istotne”. Tylko jedna osoba odpowiedziała, że jest to przedsięwzięcie „zbędne”.  Takiej proporcji trudno się dziwić – w przyłączonym do nas sołectwie nigdy nie było zbiorowej komunikacji, a według danych ankietowych, aż 33 procent żyjących tam ludzi do znacznie oddalonych przystanków działającej już w gminie komunikacji zbiorowej dociera piechotą!

Ze wstępnych analiz wynika, że Zielona Góra połączona może być z Andrespolem czterema parami  kursów  rano i czterema po południu. Trasą, na której usytuowane będą prawdopodobnie cztery przystanki, do centrum gminy minibusy kursować by mogły przez Justynów. Umożliwiłoby to oczekiwane połączenie sołectwa z tamtejszą stacją kolejową oraz dodatkowo ze szkołą. Ważne, że na nowej  linii Zielona Góra  – Justynów – Andrespol skorzystać będą mogli  także  mieszkańcy tej części Justynowa, którzy  do tej pory do przystanku dochodzić muszą ponad kilometr.

Kiedy linia będzie uruchomiona?  Marcowa deklaracja była jasna, ale kto wie – może zgłaszanym potrzebom uda się wyjść naprzeciw wcześniej. Władze gminy postanowiły wystąpić  w tej sprawie do wojewody o dotację z budżetu państwa. Trzymamy kciuki…!                                   K.S.

Informacje uzupełniające do treści artykułu.

Na dzień dzisiejszy projekt uruchomienia linii autobusowej zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami jest cały czas priorytetem w gminie. Kluczem do sukcesu jest pozytywna opinia wydania przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Stanowi kluczowy element i jest niezbędna dla każdej uruchamianej trasy transportu zbiorowego.

Planowana trasa była wizytowana przez przedstawicieli ZDiT obecnie czekamy na wydanie opinii oraz ewentualne wytyczne których spełnienie zapewni możliwość uruchomienia wyczekiwanego transportu zbiorowego w Zielonej Górze.

Spodziewamy się jednej przeszkody technicznej do rozwiązania. Miejsce zawracania autobusu na końcowym przystanku w Zielonej Górze. Według obowiązujących przepisów autobus bez asysty nie może cofać, więc końcowy przystanek musi mieć formę umożliwiającą zawracanie pojazdowi poruszającemu się do przodu. Na ten moment w planowanej lokalizacji końcowego przystanku jest typowa krańcówka, nie ma wymaganej pętli.