Dobre wiadomości

  1. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiona linia Busa która skomunikuje Zieloną Górę ze stację kolejową w Justynowie i Andrespolem. Z wstępnych ustaleń wynika, że linia będzie zaczynać się na ul Głównej przy ul. Liliowej prowadzić ulicą Główną, Okrężną, Hulanka następnie ul. Główną w Justynowie do stacji kolejowej. Przy stacji nawrót do Justynowa i ul. Łódzką, Marysińską do centrum Andrespola.
    Na terenie Zielonej Góry są zaproponowane 4 przystanki. Główna przy Liliowej, Główna okolice nr 55, Główna przy Kołodziejska, Okrężna przy Porzeczkowej.
    Przewidywane rozwiązanie komunikacyjne przewiduje 4 kursy do południa i 4 po południu w dni robocze. Godziny odjazdów będą dostosowywane do rozkładu pociągów
  2. Na III kwartał 2019 planowane jest ogłoszenie przetargu na koncepcję kanalizacji w Zielonej Górze przez Gminę Andrespol. Stanowi to podstawę do wykonania szczegółowych planów wykonawczych potrzebnych do realizacji poszczególnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej.
  3. Mieszkańcy Zielonej Góry zasilani przez Zakład Energetyczny w Łowiczu (ul. Główna od początku do ul. Malowniczej) informacja o prowadzonych pracach projektowych polegających na wymianie linii średniego napięcia. Planowane jest w ciągu dwóch lat zlikwidowanie napowietrznej linii średniego napięcia biegnącej po nieparzystej stronie ul. Głównej wraz z wymianą transformatorów. Nowa linia będzie przebiegać pod ulicą Główną. W tym samym czasie ma być również prowadzona inwestycja PGNiG polegająca na wykonaniu sieci gazowej.
Planowana trasa przebiegu BUSa